db_connect(); ?>

La Mesa Apartments, La Mesa 91941; La Mesa Village Apartments, La Mesa apartments for rent, La Mesa Apts, La Mesa Ca 91941

"; } else{ echo ""; } ?>
     
 
db_connect(); $Query_1=$dbCon->slctQuery('floorplanb','*'); $row_A=mysql_fetch_array($Query_1); extract($row_A); $rents = explode("-", $rent); $rentmsg=explode(",", $rents[1]); $depo=$deposit; $deposit=explode(",",$deposit); ?>

Floor Plan B

Floor Plan B (6/12 mos. Lease)
Sq. Ft. Beds Baths Deposit Rent
640+1 1 "; echo "Call for Price
".$deposit[1]; echo ""; } else { echo "$".$deposit[0]."
".$deposit[1]; } ?>
"; echo "Call for Price"; echo ""; } else { echo ""; echo "$".$rents[0]; if($rentmsg[0]!="") { echo "-"; } echo $rentmsg[0]; echo ""; } echo "
".$rentmsg[1]; ?>


 

 

www.LaMesaVillageApts.com

7914 La Mesa Blvd.

La Mesa, CA 91941

Phone: (619) 697-7066 Fax: (619)-697-2693